melting

 • 111melting heat — lydymosi šiluma statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Šilumos kiekis, reikalingas medžiagai išlydyti. atitikmenys: angl. fusion heat; melting heat vok. Schmelzwärme, f rus. теплота плавления, f pranc. chaleur de fusion, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 112melting point by cooling curve — lydymosi temperatūra pagal šaldymo kreivę statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūra, kuriai esant išlydyto ir standartinėmis sąlygomis aušinamo naftos vaško šaldymo kreivėje pirmą kartą pasirodo savitoji… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 113melting point — lašėjimo temperatūra statusas T sritis chemija apibrėžtis Temperatūra, kurioje specialiame įtaise nulaša pirmasis šildomos medžiagos lašas. atitikmenys: angl. drop point; droping temperature; dropping point; melting point rus. температура… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 114melting heat — lydymosi šiluma statusas T sritis chemija apibrėžtis Šilumos kiekis, reikalingas medžiagai išlydyti. atitikmenys: angl. fusion heat; melting heat rus. теплота плавления …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 115melting furnace — lydkrosnė statusas T sritis chemija apibrėžtis Metalų, stiklo, bazalto ir kitų medžiagų lydymo krosnis. atitikmenys: angl. melting furnace; smelter; smelting furnace rus. плавильная печь …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 116melting method — lydymo metodas statusas T sritis chemija apibrėžtis Analizės metodas, pagrįstas medžiagų lydymosi temperatūrų nustatymu. atitikmenys: angl. melting method rus. метод сплавления …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 117melting point depression — lydymosi temperatūros nuokrytis statusas T sritis chemija apibrėžtis Lydymosi temperatūros sumažėjimas dėl medžiagoje esančių priemaišų. atitikmenys: angl. melting point depression rus. понижение точки плавления ryšiai: sinonimas – lydymosi… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 118melting pressure — lydymosi slėgis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. melting pressure vok. Schmelzdruck, m rus. давление плавления, n pranc. pression de fusion, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119melting curve — tirpimo kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fusion curve; ice line; melting curve vok. Schmelzkurve, f rus. кривая таяния, f pranc. courbe de fusion, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120melting point — lydymosi taškas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fusing point; fusion point; melting point vok. Schmelzpunkt, m rus. точка плавления, f pranc. point de fusion, m …

  Fizikos terminų žodynas